આપણી ગુજરાતી એપ્સ.

Screenshot of Android App

મોડર્ન પણ સરળ એપ્સ.

મોબાઈલ પ્લેટફોર્મનો શક્ય તેટલો ઉપયોગ કરી નવીનતમ ફિચર્સ સાથે પરંતુ વાપરવામાં એકદમ સરળ એપ્લિકેશન્સ

અમારી એપ્લિકેશન્સ

શાળા મિત્ર

ખરેખર ભાર વગરનું ભણતર, માત્ર એક જ એપ્લિકેશનમાં પાઠ્ય-પુસ્તક, MCQs, ચેપ્ટર દીઠ વિડીયો, નિબંધ, બ્લુપ્રિન્ટ અને બીજું ઘણું બધું...

Screenshot of Android App

ગુજરાતી કેલેન્ડર

તિથી, તહેવાર, ચોઘડિયા, જન્મરાશી અને બિજું ઘણી માહિતી જે તમને રોજિંદા ઉપયોગી થઈ શકે.

Screenshot of Android App
Perfect.. We r liveing outside India and this app helping me so much.. Everyday in morning first thing in to do is open this app. And check the thithi. Thank u so much.. Big hug 😘😊

એપ. યુઝર

ગુજરાતી કેલેન્ડર
Mind blowing app! I tried, but I couldn't find any app for periodic table. Then I found this and I am very happy about that! Thank you eSeva!👍👌

એપ. યુઝર

આવર્ત કોષ્ટક
Guyz, you really surprised me this time also...your all the apps that i used till date is just outstanding,it's just perfect. No excess colour combination, no complexity, no morr confusion. I mean how you guyz working so perfectly, God blessings to you all...Keep doing...Just rock it guyz...Best wis...

Kishan Mangukiya

શાળા મિત્ર