આપણી ગુજરાતી એપ્સ.

અમે બનાવીએ છીએ ઉપયોગી ગુજરાતી એપ્સ અને વેબસાઇટ્સ જેનો હાલમાં 15 લાખ કરતા વધારે લોકો નિયમિત ઉપયોગ કરે છે.

ગુજરાતી કેલેન્ડર

તિથી, ચોઘડિયા, જાહેર રજાઓ, તહેવારો...

Gujarati Calendar app main screen

શાળા મિત્ર

ખરેખર ભાર વગરનું ભણતર

Shala Mitra app main screen

યુઝર્સના રીવ્યુ

વપરાશકર્તા દ્વારા મોકલવામાં આવેલ પ્રેમ

“ખુબ જ સારી માહિતી છે અને લોકો સરળતાથી સમજી શકે તેવી એપ છે. આભાર આપનો કે આવી સરળ એપ બનાવી.”

ગુજરાતી કેલેન્ડર

“Wow this app is so useful and beautiful. I am so lucky to meet this app. Thank you so so much🇮🇳”

શાળા મિત્ર

“જોરદાર આવી એપ આજ સુધી હજુ 1 પણ જોય નથી. સુપર પાવરફૂલ એપ છે. 100% બધાયે ઉપોયોગ કરવો જોઈએ.”

ગુજરાતી કેલેન્ડર

“This application is very very helpful for all students and I will share to my all friends this application. Thanks for helping me.”

શાળા મિત્ર

“I already used this app last 3 year and maybe above. But truly said I changed my phone and repeatedly installed. Really to getting good knowledge about 'Vrat Katha' and which day today. Giving 5 star because I love it. 🥰”

ગુજરાતી કેલેન્ડર

“એપ્લિકેશન બનાવવા બદલ આભાર તમારો. આ એપ્લિકેશનથી મને બહુ હેલ્પ મળી છે. શાળા મિત્ર એપ્લિકેશનને હું 5 સ્ટાર આપીશ કારણ કે તે મને બહુજ પ્રિય છે અને શાળા મિત્ર એપ્લિકેશન બનાવનાર ટીમનો ફરી એક વાર આભાર... 🙏. 😊 આશા છે કે તમે આ રીતે જ હેલ્પ કરતા રહેશો... 🇮🇳”

શાળા મિત્ર

સંપર્ક કરો

જો તમે વધુ જાણવા માંગતા હોવ કે કોઈ રસપ્રદ પ્રોજેક્ટ વિશે જણાવવા માંગતા હોવ તો અમારો સંપર્ક કરો.